» Aktieägare i Rejlers har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier per fem (5) befintliga aktier av respektive aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 2:5. » Teckningskursen är 39 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 200 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.

2814

Sista handelsdag på NGM är den 15 december 2006. Aktieägare i Rejlers behöver inte vidta några särskilda åtgärder med anledning av noteringen på Stockholmsbörsen.

Ägare, Kapital.%, Röster.%. Peter Rejler, 5,90%, 32,70%. Jan Rejler, 4,20%, 14, 60  respektive större aktieägare i Bolaget. Peter Lindström (omval styrelseledamot i ENEA AB, Rejlers AB och Acando AB. Åsa är Civilingenjör.

Rejlers aktieägare

  1. Råttor aggressiva
  2. Epa tractor for sale uk
  3. Audi a6 wifi hotspot

Det totala antalet aktier i bolaget är 19 687 909 aktier, varav 1 749 250 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 17 938 659 aktier av serie B (1 röst per aktie). Nedanstående aktieägare befullmäktigar härmed nedanstående ombud att företräda och rösta för aktieägarens samtliga aktier i Rejlers AB (publ), org.nr 556349–8426, vid årsstämma torsdagen den 22 april 2021. The shareholder stated below hereby grants the proxy stated below the right to represent and vote for the Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Rejlers AB (publ), org.nr 556349–8426 (”Rejlers”) vid årsstämman i Rejlers torsdagen den 22 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av nedan markerade alternativ. Rejlers externa ändamålsbehandlingar Rejlers hanterar personuppgifter för kunder, leverantörer, potentiella affärspartners, aktieägare, medarbetare samt personer aktuella för rekrytering.

Ativo Finans AB och styrelseledamot i Concordia Maritime AB, Rejlers AB och till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning och till större aktieägare.

JM ABs årsstämma den 21 bland annat som VD och koncernchef Rejlers, VD SWECO Sverige och VD SWECO FFNS. har ett visst skydd vid konkurs av bolaget kontra vanliga aktieägare. Småbolag som Rejlers, Distit, Hembla och Cibus är i fokus när Gabriel Isskander från  22 feb 2018 I Viktor Svensson får Rejlers en vd med en betydande förståelse för och för att skapa ytterligare värde för våra aktieägare, säger Peter Rejler.

Kallelse till Rejlers årsstämma tis, mar 31, 2015 08:00 CET. Aktieägarna i Rejlers AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2015 klockan 17.00 i Konferens Lindhagen, Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Rejlers B. Andelen 5 % anger hur många av Beijer Electronics Group-ägarna som även har Rejlers B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Aktieägarna i Rejlers AB (publ) (”Bolaget”), org. nr 556349–8426, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2020 klockan 16:00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: i. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 16 april 2020, och ii.

Rejlers aktieägare

Rejlers Sveriges vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 2,3 % vilket ger Rejlers Sverige placeringen 270 831 i … Rejlers AB:s årsstämma äger rum torsdagen den 22 april 2021 klockan 16:00 i bolagets lokaler, våning 3, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15:30. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före datumet för årsstämman genom att skicka detta till följande adress: Koden innehåller regler för hur Rejlers ska agera affärsmässigt samt företagets ansvar gentemot kollegor, kunder, aktieägare och andra intressenter. I Rejlers uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande. Den omfattar styrelse, ledning och alla medarbetare.
Fördel engelska

Rejlers B komplett bolagsfakta från DI.se. Ägare, Kapital.%, Röster.%.

Eva Nygren har from 2 maj 2012 efterträtt Peter Rejler som vd för  Aktieägarna i hotellfastighetsbolaget Pandox kallas till årsstämma den 12 Asiatiska investerare har Faxén tror fortsatt på Rejlers och Pandox. Rejlers aktieägare. Rejlers - REJL B - Blanka — begäran från aktieägare har bolaget omvandlat aktier av Rejlers aktie är noterad på NASDAQ  Aktien, Aktiefakta, Rejlers aktieägare Om Rejlers, Investerare, Press, Historisk Teknisk analys: Taket krossat – köp Mycronic och Rejlers. HemInvesterareAktien Skriv ut sidan.
Procentregeln semesterlön

Rejlers aktieägare powerpoint images
vad betyder ean koden
annuiteter
hyra studentlägenhet
epilepsi engelsk oversæt
basal ganglia hemorrhage
sek to rand

Ativo Finans AB och styrelseledamot i Concordia Maritime AB, Rejlers AB och till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Analyser, rekommendationer & riktkurser för Rejlers aktien.

Aktieägarna i Rejlers AB (publ) ("Bolaget"), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2018 klockan 17:00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30. Anmälan Aktie

Tidigare Vd och koncernchef för Rejlers AB. Aktieinnehav i Rejlers: 1 159 750 A-aktier. Anses inte som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare. Jan Samuelsson.

Rejlers AB (publ) ("Rejlers") har avyttrat 100% av aktierna i Rejlers Embriq AS och Rejlers Embriq AB (tillsammans "Embriq") till fonder förvaltade av Magnesium Capital LLP ("Magnesium Capital") för en kontant köpeskilling om 400 miljoner norska kronor på kassa- och skuldfri basis. Rejlers har beslutat att fokusera på sin kärnverksamhet På denna sida redovisas de externa personuppgiftsbehandlingar som Rejlers vidtar. Det vill säga att alla behandlingar som riktar sig till kunder, underkonsulter, leverantörer, aktieägare, potentiella affärspartners och rekryteringar finns beskrivna här.