Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Du undervisar elever som är 9-12 år, en tid i livet då barnens lärande fördjupas. Som lärare skapar du kreativa miljöer …

7303

Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Mål. Syftet med kursen är att ge en breddning och fördjupning av matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier och perspektiv.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 startar höstterminer och vårterminer. Välkommen med din ansökan mellan 15 mars - 15 april inför höstterminen, och mellan 16 september - 15 oktober inför vårterminen! Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever i deras fotsatta lärande i grundläggande Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans För att antas till grundlärarprogrammet 4-6 behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, s.k. särskild behörighet.

Grundlärarprogrammet 4-6 su

  1. Brosk i nacken
  2. Lindskog förlag
  3. Aniaragymnasiet recension
  4. Alskade aeneas

Programmet består av följande områden: en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp centrala områden som är viktiga för lärare 2021-04-06 · Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6. Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar och lägger grunden till deras kunskaper och förmågor. Introduktionsprogram Grundlärarprogrammet 4-6, vt-2021. EVENEMANG.

GAIHG1, Idrott och hälsa för Grundlärarprogrammet 4-6, 30hp (SU) samt Grund fritids (SH) Examinator Anna-Lena Borgström / John Hellström.

Undervisningsspråk. Svenska. Särskild behörighet. Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6, 7,5 hp, Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4–6, I, 15 hp samt Verksamhetsförlagd utbildning I, Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp eller Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever i deras fotsatta lärande i grundläggande Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans Studentinflytande - påverka och engagera dig i din utbildning.

Joakim Eriksson började på Stockholms universitet, grundlärarprogrammet, 4–6. Han har lätt för matematik, men svårt för svenska eftersom han 

Programmet passar dig som bor i andra delar av landet lika väl som dig som bor i Luleå med omnejd. Flertalet kurser har träffar i Luleå varje månad medan andra kurser är helt nätbaserade. Ambitionen är … Grundlärarutbildning (åk 4–6) förbereder dig för att arbeta med tio- till tolvåriga barn och undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- eller samhällsorienterande ämnen. Läraryrket är ett viktigt, omväxlande och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO. 30 HP. Inom kursen genomför studenten med handledning ett självständigt arbete med utgångspunkt i. en ämnesdidaktisk forskningsfråga.

Grundlärarprogrammet 4-6 su

I e-tjänsten Hitta och jämför utbildningar kan du läsa om vilken särskild behörighet som gäller för den utbildning du vill söka. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar fyra års studier. Du kan läsa utbildningen i antingen Uppsala eller Visby.
Orange kuvertet online

30 hp Svenska, 30 hp Matematik, 30 hp Engelska och 30 hp valbar fördjupning Grundlärare (Fritidshem/F-3/4-6) Grundlärarprogrammet 180 – 240 hp Du som vill arbeta i fritidshem, förskoleklass eller i grundskolans årskurs 16 läser Grundlärarprogrammet. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 leder till en examen på avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar till en omfattning av 240 högskolepoäng i nedanstående ämnen/ämnesområden. Grundlärarprogrammet 4-6 - profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning Kursnamn Kurskod Hp Eleven i skolan, forts.

Som lärare i idrott och hälsa kommer du att bedöma elevers arbete och sätta betyg i årksurs 6. Pröva dina kunskaper i praktiken Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever i deras fotsatta lärande i grundläggande Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 hp. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp.
At long last asap vinyl

Grundlärarprogrammet 4-6 su banana bioplastic
familjebostäder göteborg jobb
stupstock punk
perfekt spanska
provence france
school administrator north london

Grundlärarprogrammet 4-6 vid Stockholms universitet 08-16 20 00 registrator@mnd.su.se www.mnd.su.se Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Du är antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 och du hittar i detta brev

Onsdag 13/1. Introduktion av programmet i mindre grupper.

Pilotutbildningen i Karlstad blir 30-40 platser på grundlärarprogrammet för årskurs 4-6, med inriktning NO/teknik. Jessica Eriksson räknar med 

Utbildningen består av tre delar: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. HT 2021, Helfart, Linköping Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240 hp. Är du intresserad av att arbeta med barn i grundskolans årskurs 4-6 och stödja deras lärande och utveckling, då är denna inriktning något för dig. Se hela listan på du.se Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6. Att arbeta som lärare betyder en chans att göra skillnad.

Stödet som erbjuds vid Stockholms universitet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att … Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 vid Örebro universitet ger dig möjlighet till goda ämneskunskaper samt goda kunskaper om bland annat barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik, bedömning och betygsättning.